THE OFFER

Check your skill level, professionally evaluate your potential. Create your story. Quickly, efficiently, at the highest level and in one place.

650zł

Accordion Content

-Fastness test ( at 5m; 10m; 15m.).

-Performance test (Beep Test) determination of MAS speed (max aerobic speed)

-Lower limb power test on Hawkin Dynamics platforms ( jump height, mRSI , deficit between right and left limb in the run-up phase of the CMJ Test )

-Body mass composition ( body weight, %body fat, %body water)

-Maneuverability test (execution time, average reaction time)

-Ball handling test (execution time)

-Directional reception test (execution time, average reaction time)

-Test of hitting accuracy (number of accurate hits)

-Test of passing accuracy (number of accurate hits)

-Soccer Bot 360 space control ( points; average processing time in double goals test)

-Soccer Bot 360 driving and accuracy (points; average processing time in the dribbling test).

600zł

– Test Szybkości ( 2,5m; 5m; 10m; 15m.)
– Test wytrzymałości (poziom beep testu)
– Test mocy( wysokość skoku; moc skoku w watach; deficyt w fazie wyskoku; deficyt w fazie lądowania)
– Skład masy ciała ( masa ciała, %tkanki tłuszczowej, %wody w organizmie)
– Test zwrotności (czas wykonania, średni czas reakcji)
– Test prowadzenia piłki (czas wykonania)
– Test przyjęcia kierunkowego (czas wykonania, średni czas reakcji)
– Tes celności uderzenia (ilość celnych trafień)
– Test celności podania (ilość celnych trafień)
– Soccer Bot 360 kontrola przestrzeni ( punkty; średni czas przetwarzania w teście double goals)
– Soccer Bot 360 prowadzenie i celność (punkty, średni czas przetwarzania w teście drybling).

Speed test (at 5m; 10m; 15m).

-Performance test (Beep Test) determination of MAS speed (max aerobic speed)

-Lower limb power test on Hawkin Dynamics platforms ( jump height, mRSI , deficit between right and left limb in the run-up phase of the CMJ Test )

-Body mass composition ( body weight, %body fat, %body water)

-Agility test (execution time, average reaction time)

-Ball handling test (execution time)

-Directional reception test (execution time, average reaction time)

-Tes of hitting accuracy (number of accurate hits)

-Test of passing accuracy (number of accurate hits)

-Soccer Bot 360 space control ( points; average processing time in double goals test)

-Soccer Bot 360 driving and accuracy (points, average processing time in the dribbling test).

900zł

-Test Szybkości (na 2,5m; 5m; 10m; 15m.)
-Test wytrzymałości (Wyznaczenie tętna progowego za pomocą parametrów krążeniowych i oddechowych. Badanie wykonane na bieżni lub rowerze stacjonarnym.)
-Test mocy ( Wszystkie wyniki z platformy Hawkin Dynamics wykonane podczas skoku countermovement jump.
-Skład masy ciała (kompletna analiza składu masy ciała podczas badania na Tanita Pro).
-Test zwrotności (czas wykonania; średni czas reakcji).
– Badanie zakresu ruchów – kompletna analiza przeprowadzona przez unikatowy system generujący szczegółowy raport

-Fastness Test ( at 5m; 10m; 15m.)

-ERGOSPIROMETER – a fitness test conducted by a progressive method ( bicycle or treadmill ) aimed at precise determination of heart rate zones , metabolic thresholds and determination of the athlete’s current level of training ( VO2Max )

 • treadmill
 • bicycle

-Lower Limb Power Test on Hawkin Dynamics platforms protocol ( CMJ / Drop Jump / Isometric Mid Thigh Pull / Multi Rebound ) – detailed analysis of selected data in an individual report

-Body mass composition (complete analysis of body mass composition during the test on Tanita Pro).

-Maneuverability test (execution time; average reaction time).

-Range of motion test – complete analysis performed by a unique system generating a detailed report

1200zł

– Indywidualna opieka trenera podczas wykonywania wszystkich testów.
– Test Szybkości (na 2,5m; 5m; 10m; 15m.)
– Test wytrzymałości (Wyznaczenie tętna progowego za pomocą parametrów krążeniowych i oddechowych. Badanie wykonane na bieżni lub rowerze stacjonarnym.)
– Test mocy ( Wszystkie wyniki z platformy Hawkin Dynamics wykonane podczas skoku countermovement jump.
– Skład masy ciała (kompletna analiza składu masy ciała podczas badania na Tanita Pro).
– Test zwrotności (czas wykonania; średni czas reakcji).
– Test prowadzenia piłki (czas wykonania)
– Test przyjęcia kierunkowego (czas wykonania, średni czas reakcji)
– Test celności uderzenia (ilość celnych trafień)
– Test celności podania (ilość celnych trafień)
– Soccer Bot 360 kontrola przestrzeni ( punkty; średni czas przetwarzania w teście double goals)
– Soccer Bot 360 prowadzenie i celność (punkty, średni czas przetwarzania w teście drybling).

 • Individual care of a trainer while performing all
 • Speed Test ( at 5m; 10m; ).

-ERGOSPIROMETER – a fitness test conducted by a progressive method ( bicycle or treadmill ) aimed at precise determination of heart rate zones , metabolic thresholds and determination of the current level of training of the athlete ( VO2Max )

 • treadmill
 • bicycle

-Lower Limb Power Test on Hawkin Dynamics platforms protocol ( CMJ / Drop Jump / Isometric Mid Thigh Pull / Multi Rebound ) – detailed analysis of selected data in an individual report

 • Body mass composition (complete analysis of body mass composition during the test on Tanita Pro).
 • Agility test (execution time; average reaction time).
 • Ball handling test (execution time)
 • Directional reception test (execution time; average reaction time).
 • Striking accuracy test (number of accurate hits).
 • Passing accuracy test (number of accurate hits)
 • Soccer Bot 360 space control ( points; average processing time in double goals test)
 • Soccer Bot 360 driving and accuracy (points; average processing time in the dribbling test).

-Range of movement test – complete analysis by a unique system that generates a detailed report

600 zł / 1 hour

-Test Szybkości (na 2,5m; 5m; 10m; 15m.)
-Test wytrzymałości (Wyznaczenie tętna progowego za pomocą parametrów krążeniowych i oddechowych. Badanie wykonane na bieżni lub rowerze stacjonarnym.)
-Test mocy ( Wszystkie wyniki z platformy Hawkin Dynamics wykonane podczas skoku countermovement jump.
-Skład masy ciała (kompletna analiza składu masy ciała podczas badania na Tanita Pro).
-Test zwrotności (czas wykonania; średni czas reakcji).

Experience unforgettable moments on a soccer simulator.

In the first simulator in Poland dedicated to football players, we will create ideal conditions for you to evaluate individual actions, close to the real game. Such a device is used, among others, by Leipzig footballers.

 • Study of the range of motion – a complete analysis carried out by a unique system that generates a detailed report

Select an option

1 mc prowadzenie online – 300 zł ( 220M / 80 zł NISP
– plan treningowy dopasowany do treningów klubowych (2 treningi motoryczne / 1 trening mobilności/trening regeneracyjny )
– planowanie oparte o szczegółową analizę testów motorycznych
– rozpiski treningowe z filmami szczegółowo pokazującymi technikę wykonania ćwiczenia
– 1 konsultacja ( trening personalny w klubie )
– raporty online
– stały kontakt z trenerem whatsapp
– 5% rabat testy NISP

3mc prowadzenie online – 750 zł ( 600M / 150 NISP)

– plan treningowy dopasowany do treningów klubowych (2 treningi motoryczne / 1 trening mobilności/trening regeneracyjny )
– planowanie oparte o szczegółową analizę testów motorycznych
– rozpiski treningowe z filmami szczegółowo pokazującymi technikę wykonania ćwiczenia
– 1 konsultacja w miesiącu ( trening personalny w klubie )
– raporty online
– stały kontakt z trenerem whatsapp
10% rabat testy NISP

6 mc prowadzenie online – 1400 zł ( 11000M/ 300 NISP )

– plan treningowy dopasowany do treningów klubowych (2 treningi motoryczne / 1 trening mobilności/trening regeneracyjny )
– planowanie oparte o szczegółową analizę testów motorycznych
– rozpiski treningowe z filmami szczegółowo pokazującymi technikę wykonania ćwiczenia
– 1 konsultacja w miesiącu ( trening personalny w klubie )
– raporty online
– stały kontakt z trenerem whatsapp
15% rabat testy NISP

12 mc prowadzenie online – 2400 zł ( 1950M/ 450 NISP )

– plan treningowy dopasowany do treningów klubowych (2 treningi motoryczne / 1 trening mobilności/trening regeneracyjny )
– planowanie oparte o szczegółową analizę testów motorycznych
– rozpiski treningowe z filmami szczegółowo pokazującymi technikę wykonania ćwiczenia
– 1 konsultacja w miesiącu ( trening personalny w klubie )
– raporty online
– stały kontakt z trenerem whatsapp
15% rabat testy NISP

1 mc online guidance – PLN 300
 • training plan tailored to club training (2 motor training / 1 mobility training/recovery training )
 • planning based on detailed analysis of tests in NISP
 • training schedules with videos showing in detail the technique of performing exercises
 • 1 consultation ( personal training in the club or online )
 • online reports
 • constant contact with the trainer whatsapp
3mc online guidance – PLN 750
 • training plan adjusted to the club training (2 motor training / 1 mobility training / recovery training )
 • planning based on detailed analysis of tests in NISP
 • training schedules with videos showing in detail the technique of performing exercises
 • 1 consultation per month ( personal training in the club or online )
 • online reports
 • constant contact with the trainer whatsapp
6 month online guidance – 1400 zł
 • training plan adjusted to the club training (2 motor training / 1 mobility training / regeneration training )
 • planning based on detailed analysis of tests in NISP
 • training schedules with videos showing in detail the technique of performing exercises
 • 1 consultation per month ( personal training in the club or online )
 • online reports
 • constant contact with the trainer whatsapp

12 mc online guidance – PLN 2400

 • training plan tailored to club training (2 motor training / 1 mobility training/recovery training )
 • planning based on detailed analysis of tests in NISP
 • training schedules with videos showing in detail the technique of performing exercises
 • 1 consultation per month ( personal training in the club or online )
 • online reports
 • constant contact with the trainer whatsapp